Střechy

Střecha chrání dům především před povětrnostními vlivy a zároveň má velký vliv na architektonický ráz budovy. Střecha má důležitý význam jako konečný nebo výchozí bod navrhování hmoty budovy.

Střecha musí splňovat nejnáročnější kritéria, protože ze všech stavebních prvků je nejvíce vystavena povětrnostním vlivů okolí. Musí splňovat tyto požadavky:

Hydroizolace jako speciální ochranná vrstva zamezuje přístupu vody a vlhkosti v tekutém nebo plynném stavu do konstrukce. Hydroizolace se používají na utěsnění stavebních konstrukcí přicházejících do intenzivního styku s vodou nebo vlhkostí.

V současné nejvíce používané povlakové hydroizolace je možno z hlediska požitého materiálu rozdělit do tří skupin, vyráběných na bázi:

V současné době je na našem trhu velké množství hydroizolačních materiálů a kromě hydroizolace novostaveb jsou některé vhodné i na sanační práce. Aby byl návrh hydroizolace spolehlivý, je potřeba se dokonale seznámit s podmínkami, jakým bude v průběhu exploatace vystaven, a podle nich zvolit materiál a následovně dbát pokynů výrobce při jeho zabudování nebo být dostatečně obeznámený s technologickým postupem aplikace jednotlivých druhů hydroizolací.

Přes široké využití asfaltové hydroizolace (především u staveb menšího rozsahu) se z ekologického hlediska přikláníme k plastovým hydroizolacím. Výrobní proces asfaltových pásu výrazně zatěžuje životní prostředí, vznikají zdraví škodlivé plyny (zahřátím hmot až do 200°C).