Moderní bydlení

moderní bydlení 1

Základní trendy dnešní doby v oblasti výstavby rodinných domů spadají do jednoduchosti tvarů, funkčnosti, prosvětlenosti, tepelné pohody s minimálními náklady a s tím související ekologie staveb. V zkráceném slova smyslu se jedná v našem pojetí firmy Mani Ars, s.r.o. o funkcionalismus s moderní technologii stavebních hmot a technických zařízení budov.

Funkcionalismus je architektonický styl, který se používal od dvacátých do padesátých let dvacátého století. Charakterizují jej skoro pravoúhlé tvary, ploché střechy, absence ozdob a použití nových materiálů. Hlavní je funkce, účel. Ne, však jako pravidlo, ale jako cíl, který je nutno poznávat, domýšlet a vytvářet. Snahou je architekturu zjednodušit. Dalšími cíly byl co nejlepší vztah člověka s přírodou nebo proměna architektury za účelem zlepšení sociálních podmínek života ve společnosti, tím přišli architekti na nová řešení forem bydlení. K tomu byly využívány nové materiály jako například železobeton. Stavba byla více než jen součástí života. Funkcionalismus nebyl jen soubor, funkčních, konstrukčních a estetických zásad architektury, ale i způsob myšlení, který převládl v pohledu na jevy a činnosti lidí.

moderní bydlení 2

Další součást „moderního bydlení“ je ekologická výstavba. Současné období vyžaduje od architektury kromě funkčnosti a estetičnosti i potřebnou míru tolerance k okolnímu prostředí v lokálním i globálním chápání. Míra ekologického vlivu stavební činnosti na provozy budov se čím dál častěji dostává do popředí úvah o dalším směřování architektury. Tyto trendy u nás v České republice nejsou tak rozšířeny jako např. v Německu či Rakousku. V těchto státech existuje mnoho programů pro podporu ekologie. U nás je takovým prvním komerčním průkopníkem program „Zelená úsporám“.