Fasády

fasáda

Klimatizace budovy (tj. zabezpečení teploty obytného prostředí cca 20°C, nutné pro uchování funkcí lidského těla) je možné dosáhnout buď dodávkou energie nebo kontrukčním navrhováním. Základem přepokladu účinnosti všech nízkoenergetických opatření je účinná tepelná izolace objektu.

Při uplatňování „strategie minimálních tepelných ztrát“ se musí posuzovat ve spojení s konkrétní budovou a s jejím okolím. Naše firma Mani Ars, s.r.o. Vám navrhne to nejlepší řešení pro tepelnou bilanci Vaší budovy (v některých případech mohou být solární podmínky tak výhodné, že upřednostnění prvků pro přeměnu tepla ze sluneční energie může vést k lepší tepelné bilanci než max. snížení tepelných ztrát dobrou tepelnou izolací).

Tepelněizolační kvalita obvodového pláště

Čím silnější je tepelněizolační vrstva obvodového pláště, tím výrazněji se mohou projevit účinky stavebněkontrukčních nedostatků (netěsnosti, tepelné mosty apod.). Neoddělitelnou součástí realizace nízkoenergetického nebo pasivního domu, či dodatečného zateplení obvodového pláště je pečlivý návrh konstrukčních detailů a předcházení jakýchkoliv nedostatků zapříčiňujících stavební poruchy nebo energetické úniky.

My Vám i při realizaci, jako součást nabídky, vypracujeme projektovou dokumentaci pro nejkritičtější detaily, samozřejmostí je projekt pro dotace „Zelená úsporám“.

Tyto detaily jsou především:

Při našich realizacích tyto detaily pečlivě kontrolujeme, jsme schopni zajistit i dozor při realizaci Vašeho domu.